סקר בכירי הנדל"ן של דלויט מצביע בבירור בכיוון של ירידות מחירים משמעותיות ברוב חלקי הארץ במהלך השנה הקרובה. אם זה מה שאומרים היזמים, מה יאמר ניתוח אובייקטיבי