מחירון צלחות לווין

המחירים כוללים מע”מ

מחירון המקצוענים לשירותי צלחות לוויין מציג את טווח המחירים המומלץ לעבודות הנפוצות בתחום. המחירון מתעדכן באמצעות סטטיסטיקה על אלפי עבודות אמיתיות שנאספו על ידי בקרת השירות שלנו. המחירון מייצג את מחירי השוק בתחום, משלב פירוט מלא של מרכיבי העבודה וכן את האלמנטים שעשויים להשפיע על המחיר הסופי של השירות.

התקנת צלחות לוויין

arrow

המחיר כולל ממיר דיגיטלי, עלות התקנת ממיר נוסף כ-450 ש"ח.

המחיר כולל ממיר דיגיטלי, עלות התקנת ממיר נוסף כ-450 ש"ח.

תיקון צלחות לוויין

arrow

המחיר מתייחס לעין אחת

המחיר מתייחס לכיוון צלחת שזזה מהרוח

המחיר מתייחס להחלפת דייסק (מתג) בממיר, המכיל 4 כניסות שמאפשרות הוספת צלחת לוויין לממיר.

סאט קום תקשורת
4.73
star star star star star
135
חוות דעת
סאט קום תקשורת יוסי פורת
גל תקשורת
4.90
star star star star star
71
חוות דעת
גל תקשורת שמוליק סרנו

איך נקבעים המחירים במחירון

מחירון המקצוענים מבוסס על נתוני אמת של מאות אלפי עבודות שבוצעו ודווחו על ידי לקוחותינו. אחת לחודש טווח המחיר המומלץ לכל עבודה מתעדכן לאחר השלמת 3 השלבים הבאים:

שלב 1

איסוף נתוני האמת של כל סוגי העבודות שבוצעו והמחירים שנגבו בפועל מלקוחות המקצוענים

שלב 2

הצלבת הנתונים שנתקבלו מלקוחותינו וניתוחם על ידי מומחי התוכן המקצועי

שלב 3

עדכון המחירים המומלצים של כל סוגי העבודות בתחום בעלי המקצוע לבית ויצירת המחירון המוביל, המדוייק והמקיף בישראל