מחירון מערכות סולאריות

המחירים כוללים מע”מ

מחירון המקצוענים לשירותי מערכות סולאריות, מציג את טווח המחירים המומלץ לעבודות הנפוצות בתחום. המחירון מתעדכן באמצעות סטטיסטיקה על אלפי עבודות אמיתיות שנאספו על ידי בקרת השירות שלנו. המחירון מייצג את מחירי השוק בתחום המערכות הסולאריות, משלב פירוט מלא של מרכיבי העבודה וכן את האלמנטים שעשויים להשפיע על המחיר הסופי של השירות.

המחיר מתייחס לביקור בשעות העבודה המקובלות (ימים א'-ה', 07:00-19:00). בשעות הלילה, בשבת או בחג, עלות הביקור עשוייה להתייקר בשיעור של 200%-150%.

מערכות סולאריות

arrow

מערכת סולארית 1KW

40,000 ₪ - 30,000 ₪

המחיר מתייחס למערכת סולארית 1KW המחוברת לרשת וכוללת ממיר סולאראדג וסטרינגים. המחיר כולל התקנה.

מערכת סולארית 10KW

80,000 ₪ - 60,000 ₪

המחיר מתייחס למערכת סולארית 10KW המחוברת לרשת וכוללת ממיר סולאראדג וסטרינגים. המחיר כולל התקנה.

מערכת סולארית 15KW

110,000 ₪ - 90,000 ₪

המחיר מתייחס למערכת סולארית 15KW המחוברת לרשת וכוללת ממיר סולאראדג וסטרינגים. המחיר כולל התקנה.

איך נקבעים המחירים במחירון

מחירון המקצוענים מבוסס על נתוני אמת של מאות אלפי עבודות שבוצעו ודווחו על ידי לקוחותינו. אחת לחודש טווח המחיר המומלץ לכל עבודה מתעדכן לאחר השלמת 3 השלבים הבאים:

שלב 1

איסוף נתוני האמת של כל סוגי העבודות שבוצעו והמחירים שנגבו בפועל מלקוחות המקצוענים

שלב 2

הצלבת הנתונים שנתקבלו מלקוחותינו וניתוחם על ידי מומחי התוכן המקצועי

שלב 3

עדכון המחירים המומלצים של כל סוגי העבודות בתחום בעלי המקצוע לבית ויצירת המחירון המוביל, המדוייק והמקיף בישראל