תקלה בתריס תהיה לרוב בעיקר מעצבנת, מסילה חורקת ומרעישה או שלב שבור שלא מאפשר החשכת החדר, במקרים מסוימים, כמו נפילת תריס חשמלי, זה יכול להיות גם מסוכן