על מנת להתגבר על כשל השוק החמור שנוצר בשוק הנדל"ן בישראל על המדינה לחזור ולהיות מעורבת, כפי שנעשה במרבית מדינות המערב