שחיקה מקצועית היא תהליך פרוגרסיבי שמתאפיין במצוקה פיזית ונפשית קשה. עובדים ובעלי מקצוע מכל התחומים מכירים את הבעיה