מה עושים את נתקעים בלי מים למקלחת אחרי הבילוי של שישי בערב או שבשבת בבוקר מתפוצץ צינור, מחכים או מתקנים?