בשנים האחרונות הפכה מטבע הלשון "בעלי מקצוע" שם קוד המשמש ענף שלהם ורבים מלקוחותיו כדי לומר בעצם: אנשי מקצוע אמינים, ברמה גבוהה, שאפשר להכניס הביתה ללא דאגה.