שימוש לא נכון במאריכים ומפצלי חשמל יכול לגרום לנזק רב בבית ואפילו סכנה מוחשית לחיים שלכם, כדאי לנקוט אמצעי זהירות גם מול התקני הפלסטיק הפשוטים הללו.