נגישות היא לא מותרות! הנתונים לא מעודדים: 9 מתוך 10 אנשים יסבלו במהלך חייהם מכאב גב משמעותי מסיבה זו או אחרת ולפרקים שונים של זמן