מתרבות התחזיות לירידה משמעותית ומתמשכת במחירי הדירות. יו"ר לשכת שמאי המקרקעין: חכו ואל תקנו. מחירי הדירות ימשיכו לרדת עד לעומק 2013.