בית-המשפט בפסיקה תקדימית: בעלי מבנה מיועד לשימור חייבים לבצע שיפוץ חיצוני לפי הוראת העירייה. המשמעות: תצומצם ההזנחה של מבנים היסטוריים בתל-אביב וברחבי הארץ