בכנס שהתקיים באילת מחו הקבלנים על הקושי להגדיל את מכסות העובדים הזרים בענף. השר אטיאס: ניסיתי להגדיל את המכסות אבל אלי ישי מנע זאת